Overzicht overlegorganen met vertegenwoordigers HAK D&N:

ELZ Bonstato: Jos De Smedt

ELZ Mechelen-Katelijne: Koen Meynendonckx

Palliatief Netwerk Mechelen (PNM) : Sofie Decamps

LOGO : Laure-Anne van Oevelen en Koen Meynendonckx

Dementievriendelijk Mechelen : Anouk Dieleman

Eergerelateerd geweld Mechelen : Griet Van Paemel

CRA groep HAK D&N: Karel Van Engeland

PCDGH A'pen(Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulp): Véronique Doms

Intramurale zorg Imeldaziekenuis: Mirella Van der Wilt