LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
24/01/2019 - 11:00

Bericht gepubliceerd door:
HAK Dijle en Netevallei

Terug naar het overzicht

Op 23 januari lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen het Gezondheidskompas (www.gezondheidskompas.be). Via het Gezondheidskompas beantwoordt uw patiënt online een aantal vragen over zijn gezondheid en zijn leefstijl. In een aantal gevallen zal hij achteraf het advies krijgen om naar zijn huisarts te gaan.

Het Gezondheidskompas is een website, ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse overheid en is een compilatie van de Domus Medica Gezondheidsgids en het HALT2Diabetes project (www.HALT2DIabetes.be) van de Diabetes Liga.

De vragenlijst stelt een waaier van preventievragen, van risico op (type 2) diabetes over hart- en vaatziekten, beweging, voeding, rookgedrag tot vaccinatie en risico op bepaalde kankers. Alle Vlamingen kunnen de online vragenlijst op eigen initiatief invullen. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de patiënt adviezen, gebaseerd op de Gezondheidsgids van Domus Medica en het HALT2Diabetesproject van de Diabetes Liga. In een aantal gevallen zal hij daarnaast het advies krijgen om een afspraak te maken bij de huisarts. De toepassing genereert een unieke code die de patiënt kan afdrukken en meenemen naar de huisarts.

Het is met deze code dat de huisarts, via de knop “huisarts” , bovenaan de startpagina van de webstek www.gezondheidskompas.be toegang krijgt tot de persoonlijke vragenlijst van de patiënt. De huisarts kan samen met de patiënt de vragenlijst overlopen, gegevens aanvullen of aanpassen. Hierna volgt een definitief beleidsadvies, patiënt en huisarts spreken op basis hiervan samen een individueel preventieplan af.

In het kader van HALT2Diabetes kunnen huisartsen in 2 startregio’s (regio Mechelen – Heist-Op-Den-Berg en regio Menen-Wervik-Wevelgem) deelname voorschrijven aan “Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing”, rookstopbegeleiding en Bewegen op Verwijzing. Het nieuwe aanbod “Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing” wordt opgestart vanaf maart 2019 in deze eerste 2 regio’s en wordt dan progressief uitgebreid over gans Vlaanderen. Het bestaat uit verschillende groepssessies, onder begeleiding van een diëtist(e), om praktijkgericht aan de slag te gaan met eetgewoonten en hoe gezonder te eten.

Wil je als huisarts meer weten over de onderwerpen en de aanbevolen opvolging, dan kan je nu al terecht op

preventie@diabetes.be: schrijf je in voor de HALT2Diabetes nieuwsbrief en/of vraag materialen aan.

https://www.ggids.be/, een onderdeel van de webstek van Domus Medica

In de loop van maart komt er dan een e-learning over het Gezondheidskompas, FINDRISC en HALT2Diabetes.