LOGIN

21 mei 2019
vanaf 20:00

Congrescentrum De Kleiput Stationsstraat 22c, Duffel

Deze activiteit werd ingevuld door
een externe partner


Terug naar het overzicht

Morele stress - Help, wat moet ik doen? (medisch-ethisch colloquium)
Dinsdag 21 mei 2019 - 20 uur congrescentrum De Kleiput Stationsstraat 22c, Duffel


Let op! Deze activiteit is reeds afgelopen.

Morele stress… Dat vreselijke gevoel wanneer je de goede zorg die je zou willen geven, niet kan geven. De realiteit botst met je waarden en visies.

Je bent niet alleen. Morele stress leeft binnen de zorg.

Professor Ignaas Devisch neemt je op het medisch ethisch colloquium mee in een filosofisch ethische reflectie. Nadien leggen we concrete vragen en casussen vanuit de dagelijkse praktijk voor aan een panel van experten. Uiteraard is er ook tijd voor vragen.

Inschrijven

https://evenementen.emmaus.be/morele-stress

Programma

Inleiding: dr. Muriel Lins, voorzitter commissie ethiek Emmaüs

Lezing: Ignaas Devisch, prof. ethiek en medische filosofie, UGent

Panelgesprek met:
- Ignaas Devisch
- Koen Van Hoolst, directeur zorg az Sint-Jozef Malle
- Goedele Plovie, pedagogisch directeur Jeugdzorg Emmaüs
Antwerpen
- Walter Bosmans, pedagogisch directeur Zevenbergen

Moderator: Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek
Emmaüs

Vragen vanuit het publiek

Receptie

Toegang gratis
Accreditatie aangevraagd