LOGIN

12 februari 2019
vanaf 12:30

Zoutwerf– route 137 van het AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, Mechelen

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

workshop cardiologie voor huisartsen
inschrijven met keuze bestelling lunch voor 8 februari


Let op! Deze activiteit is reeds afgelopen.

Geachte collega

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze volgende workshop cardiologie voor huisartsen die zal doorgaan op dinsdag 12 februari e.k. om 12.30 uur in zaal Zoutwerf– route 137 van het AZ Sint-Maarten

De bedoeling van deze workshops is om maandelijks ongeveer een uur uit te trekken, waarop u welkom bent om ECG’s aan ons voor te leggen om deze samen te bespreken.

Dit was de initiële vraag die uit het overleg met de huisartsen naar voren is gekomen en die heeft geleid tot het oprichten van deze workshops. Aarzel zeker niet om ook andere vragen, opmerkingen voorstellen, casuïstiek, mee te brengen naar dit overleg. We zijn er van overtuigd dat we dit samen tot een maandelijks boeiend en leerrijk overlegmoment kunnen maken.

Alle vragen en te bespreken ECG’s mogen doorgestuurd worden naar medisch.secretariaat.1.azsintmaarten@emmaus.be, bij voorkeur tot 24 uur voor de workshop. Als de tijd het toelaat kunnen natuurlijk ook ad hoc nog zaken worden besproken die niet tevoren werden doorgestuurd.

Met het oog op een correcte bestelling van het aantal koude schotels willen we u vragen om uw aanwezigheid te bevestigen op medisch.secretariaat.1.azsintmaarten@emmaus.be. Gelieve ook door te geven of u een koude schotel met vis, vlees, of vegetarisch wenst.  U kan uw keuze uiterlijk tot 08/02/19 doorgeven.

Met vriendelijke groeten

Namens de associatie cardiologie

Ter info:

Data geplande workshops cardiologie: 19.03; 23.04; 14.05; 11.06; 10.09; 15.10; 12.11; 10.12.2019’

 

Connie Hendrickx

Secretaresse | algemeen secretariaat

tel. 015 89 33 69 | fax 015 89 40 14

AZ Sint-Maarten

Liersesteenweg 435 | 2800 Mechelen | www.azsintmaarten.be