LOGIN

26 februari 2019
vanaf 21:00

Den Breckpot, Korenmarkt 23 te Mechelen, zaal 1e verdieping

Deze activiteit werd ingevuld door
Dodoenskring


Terug naar het overzicht

Inschrijven

Dodoens navorming
kindervoeding


doelgroep: artsen

spreker: Prof. dr. Yvan Vandenplas, UZ Brussel